Energioptimering

ENERGIOPTIMERING

Inom energioptimeringen kontrollerar, justerar och bygger vi styrsystemen som distribuerar och reglerar energi i olika former. Genom smarta styr- och reglerlösningar möjliggör vi energioptimering av högsta grad.

Mätning

  • Övervakning av energikonsumtion för varje grupp/ förbrukare
  • Statistik

Optimering
Skräddarsydda styr- och reglerfunktioner

Kalkyl
Vi gör en lönsamhetskalkyl för investering i förnybar energi baserad på mätningar och statistik från energiförbrukningen