Energiteknik

Inom energiteknik tillhandahåller vi bästa möjliga produkt- och tjänstelösningar för att optimera din energianvändning. Produktsortimentet sträcker sig från värmepumpsteknik till solcellsanläggningar och energilagringssystem.

SOLCELLER

Solenergi är en effektiv och hållbar energikälla och utvecklingen av dess teknik och popularitet har ökat mycket snabbt.

Vi leverar solpaneler med bästa möjliga effekt och kvalitetsklass från kända, väletablerade leverantörer i Asien och Europa. Vår målsättningen är att maximera effekten per panel och minimera priset och ytanvändningen för kundens anläggning.

Panelerna levererar upp till 360 Wp och är integrerade med en optimerade för varje panel, för att minimera produktionsfluktuationer p.g.a. skuggning. 3-fas invertrarna är integrerade med Smart Grid-teknologi för uppkoppling till molnbaserade tjänster för bl.a. uppföljning av produktion.

VÄRMEPUMPAR

Värmepumpsteknologin har utvecklats under många år och idag når man mycket höga effektivitetsgrader. Energikällan är luft, jord/berg eller hav – alltså ofta lättillgängliga naturtillgångar, beroende på boendeplats. Med ett litet eltillskott för att få kompressorn att komprimera köldmediet, kan man få ut hela 5kW med endast 1kW elåtgång. Vi besitter en lång erfarenhet av arbete med värmepumpar och tillhandahåller full behörighet (>3kg) för att hantera kylkretsar och köldmedium. I samarbete med Scanoffice Oy erbjuder vi marknadsledande produkter inom värmepumpssegmentet, från bl.a. Mitsubishi Electric. Vi erbjuder även värmepumpar från Gree Hansol, Panasonic, Bosch och Danfoss.

ENERGIOPTIMERING

Inom energioptimeringen kontrollerar, justerar och bygger vi styrsystemen som distribuerar och reglerar energi i olika former. Genom smarta styr- och reglerlösningar möjliggör vi energioptimering av högsta grad.

Mätning

  • Övervakning av energikonsumtion för varje grupp/ förbrukare
  • Statistik

Optimering
Skräddarsydda styr- och reglerfunktioner

Kalkyl
Vi gör en lönsamhetskalkyl för investering i förnybar energi baserad på mätningar och statistik från energiförbrukningen