Automation

Automation kommer från grekiskans ”på egen hand”. Idag finns smarta system för att göra saker ”på egen hand”.

Vi erbjuder innovativa och flexibla lösningar för att göra din vardag lättare, både på jobbet och i hemmet. Vi erbjuder tjänster inom fastighetsautomation (t.ex. styrning av värme, belysning och ventilation) samt industriautomation (t.ex. robotisering, styrning av produktionslinjer och andra automationsarbeten).

ÖVERVAKNING

Vi gör smarta webbgränssnitt för övervakning av allt från hela fabriker till små egnahemshus. Övervakning kan ske på olika sätt och naturligtvis bygger vi det efter kundens önskemål. ​ Genom övervakning får du rapporter om energiåtgången i enskilda delar av systemet, allt från information om toppar och dalar i förbrukningen till avvikelser som visar på problem. Sitt på ditt kontor – eller var som helst i världen där du har tillgång till Internet – och håll total kontroll över funktioner och energiförbrukningen i dina fastigheter!

NYCKELN I HANDEN PROJEKT

Vi utför projekt enligt kundens önskemål och behov. I projekt inom våra egna kärnområden gör vi allt från början till slut, där det börjar med planering och slutar med nödvändig utbildning för kunden.

Genom att välja oss som din partner får du tillgång till kunskap och service lokalt. Vi planerar och bygger, och när allt är klart finns vi kvar för service och support. Samtidigt har vi i vår tur support bakåt från ledande världsmärken. Vi håller oss samtidigt uppdaterade via skolningar och vi har tillgång till en stor samlad informationsbank och expertis. Vi är en lokal leverantör som erbjuder handbyggda lösningar – och våra samarbetspartners representerar världskända kvalitetsmärken. Med världskända märken i ryggen känner vi oss trygga.​

FASTIGHET

Vi bygger fastighetsautomatik enligt kundens behov. Exempelvis styrning för fjärrvärmeväxlare, belysning, fläktar, bastu, dörrar, övervakning av kylar och frysar, brandlarm samt inbrottslarm. Att övervaka och styra fastigheten via en användarvänlig panel eller webbgränssnitt ger ägaren möjlighet att ha fullständig och flexibel kontroll över fastigheten. Här kan man spara både tid och pengar i form av energibesparing.

Inom fastighetsautomatik jobbar vi främst med logiker Siemens, Wago och MWA.

Vi fullföljer allt från början till slut. Det innebär planering, ritning, framställning av webbgränssnitt, skåpbyggnation, montering, inkoppling och utbildning. Vi strävar efter snygga och prydliga jobb, varför vi dokumenterar allt, märker alla kablar och trådar samt kopplar alla in- och utgående kablar via plint i våra styrskåp.