Service och installationer

Energiteknikbranschen utvecklas snabbt. Det är därför nödvändigt att förstå åt vilka håll utvecklingen går för att de investeringar i tekniklösningar som görs idag ska fungera även på längre sikt. Många kunder har dessutom specifika behov och önskemål varför en skräddarsydd analys ofta behöver göras för att fastställa lämpliga produkter och tjänster.

Som komplement till vår försäljning erbjuder vi därför våra egna konsulttjänster som kan indelas i fyra huvudområden.

Service

Beslutsunderlagen beskriver förutsättningarna för att investera i t.ex. solenergi, elbilsladdning, automationssystem eller batterisystem. De anpassas naturligtvis efter kundens önskemål men består i regel av två delar:

En beskrivande del som normalt innehåller bland annat: nuläge och förväntad framtida teknisk utveckling, efterfrågan, utbud, lagar och rekommendationer etc.
En ekonomisk del som normalt innehåller till exempel investerings- och lönsamhetskalkyler. Då prognoserna är utvecklade i Excel ges kunden själv möjlighet att testa olika scenarier utifrån de kunskaper hon har förvärvat från den beskrivande delen.

Elinstallationer

Exempel på projekteringstjänster är teknisk planering och ritningar, rekommendationer avseende val av produkter och tjänster samt tillhörande offerter och prisförslag.

Vi erbjuder hela kedjan från idéstadium till färdig projektplan. I regel inleds en projektering med ett platsbesök då det oftast är det bästa sättet att få kunskap om kundens behov. Vid behov utnyttjar vi även vårt nätverk av experter, allt för att ge kunden en så bra produkt som möjligt.

Förutom fullständiga projekteringstjänster för installationer på land besitter vi även kompentens för installationer ombord på fartyg.

VVS installationer

De produkter och tjänster vi erbjuder är valda för att kunna komplettera varandra och genom konceptlösningar kombineras dessa till en skräddarsydd lösning för kunden.

Kombinationsmöjligheterna inom energiteknik är många men som exempel kan nämnas:

  • Mobila batterisystem som understödjer snabbladdningsstationer för eldrivna fordon, från vanliga personbilar till bussar, lastbilar och eldrivna färjor.
  • Solcellsanläggningar som tillsammans med batterisystem och innovativa automationslösningar ger ett optimalt energiutnyttjande.
  • Batterisystem som tillsammans med fjärrstyrd övervakning används för stabilisering av det lokala elnätet eller som ersättning för bränsledrivna reservgeneratorer.